Dilday badlay dil phadaa day zid na kar

Roz da jhagda mukaa day zidd na kar,
Dilday badlay dil phadaa day zid na kar,
Kiran meri aas dee bann kay kadi,
Zindagi nu jag-maga day zidd na kar,
Eh addika hai nazar day darmiyaan,
Eh dupatta vee hataa day zidd na kar,
Zindagi daa silsila hovay shuru,
Muskura day muskura day zidd na kar

No comments: